2
1
Mulla on ollut jo hyvän tovin symbolinen linkki sites-kansiosta kotihakemiston alle mutta verkkosivu-uudistuksen jälkeen on Apache alkanut antaa 403:sta. Tein vastaavan simppelimmän testicasen: Kotihakemiston alla test-hakemisto jossa tiedosto test.txt: tvainiok@lakka:~/test$ pwd -P /home/users/tvainiok/test tvainiok@lakka:~/test$ ls -la total 6 drwxr-xr-x 2 tvainiok users 3 Feb 25 22:38 . drwx--x--x 38 tvainiok users 76 Feb 25 22:36 .. -rw-r--r-- 1 tvainiok users 5 Feb 25 22:38 test.txt Sites-hakemistossa symbolinen linkki: tvainiok@lakka:~/sites/tvainiok.kapsi.fi/www$ ls -la total 110 drwxr-xr-x 4 tvainiok users 8 Feb 25 22:38 . drwx-----x 4 tvainiok users 8 Feb 17 23:42 .. ... lrwxrwxrwx 1 tvainiok users 25 Feb 25 22:38 test -> /home/users/tvainiok/test ... Ja kokeilu curl:illa: tvainiok@lakka:~/test$ curl -I "http://tvainiok.kapsi.fi/test/test.txt" HTTP/1.1 403 Forbidden Date: Sat, 25 Feb 2017 20:40:26 GMT Server: Apache/2.4 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Set-Cookie: SERVERID=web2; path=/ Googletuksen ja toisen kysymyksen https://ukk.kapsi.fi/questions/530/symboliset-linkit-siilosta-webiin perusteella kyse joko siitä, että jollain hakemistolla juuresta symlinkattuun hakemistoon ei ole x:ä tai sitten Apache on konffattu siten, että noita ei sallita. Toisen kysymyksen https://ukk.kapsi.fi/questions/530/symboliset-linkit-siilosta-webiin esimerkkiosoite http://arimartti.kapsi.fi/testi/ antaa myöskin 403:a.
touko's gravatar image touko kysyi
25.02.2017 klo 22:46
313, hyväksyttyjä vastauksia: 0%

Olet ensimmäinen, joka vastaa tähän kysymykseen!

näytä/piilota esikatselu

Tarkkaile kysymystä

Sähköpostitse:

Kirjautumisen jälkeen voit tilata tähän kysymykseen jätetyt uudet vastaukset ja kommentit omaan sähköpostiisi.

RSS-lukijan kautta:

Pelkät vastaukset

Vastaukset ja kommentit

Markdown-perusteet

  • *kursiivi* tai _kursiivi_
  • **lihavointi** tai __lihavointi__
  • linkki:[teksti](http://url.com/ "otsikko")
  • kuva?![alt teksti](/path/img.jpg "otsikko")
  • numeroitu luettelo: 1. Foo 2. Bar
  • Lisätäksesi rivinvaihdon kirjoita kaksi välilyöntiä rivin loppuun.
  • Tavallisemmat HTML-tagit toimivat myös.

Kysymyksen avainsanat:

×12
×2
×1

kysytty: 25.02.2017 klo 22:46

katsottu: 1,060 kertaa

päivitetty: 25.02.2017 klo 22:46