1
1

Mulla on ollut jo hyvän tovin symbolinen linkki sites-kansiosta kotihakemiston alle mutta verkkosivu-uudistuksen jälkeen on Apache alkanut antaa 403:sta.

Tein vastaavan simppelimmän testicasen:

Kotihakemiston alla test-hakemisto jossa tiedosto test.txt:

tvainiok@lakka:~/test$ pwd -P
/home/users/tvainiok/test
tvainiok@lakka:~/test$ ls -la
total 6
drwxr-xr-x 2 tvainiok users 3 Feb 25 22:38 .
drwx--x--x 38 tvainiok users 76 Feb 25 22:36 ..
-rw-r--r-- 1 tvainiok users 5 Feb 25 22:38 test.txt

Sites-hakemistossa symbolinen linkki:

tvainiok@lakka:~/sites/tvainiok.kapsi.fi/www$ ls -la
total 110
drwxr-xr-x 4 tvainiok users  8 Feb 25 22:38 .
drwx-----x 4 tvainiok users  8 Feb 17 23:42 ..
... 
lrwxrwxrwx 1 tvainiok users 25 Feb 25 22:38 test -> /home/users/tvainiok/test
...

Ja kokeilu curl:illa:

tvainiok@lakka:~/test$ curl -I "http://tvainiok.kapsi.fi/test/test.txt"
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sat, 25 Feb 2017 20:40:26 GMT
Server: Apache/2.4
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Set-Cookie: SERVERID=web2; path=/

Googletuksen ja toisen kysymyksen https://ukk.kapsi.fi/questions/530/symboliset-linkit-siilosta-webiin perusteella kyse joko siitä, että jollain hakemistolla juuresta symlinkattuun hakemistoon ei ole x:ä tai sitten Apache on konffattu siten, että noita ei sallita.

Toisen kysymyksen https://ukk.kapsi.fi/questions/530/symboliset-linkit-siilosta-webiin esimerkkiosoite http://arimartti.kapsi.fi/testi/ antaa myöskin 403:a.

touko's gravatar image touko kysyi
25.02.2017 klo 22:46
212, hyväksyttyjä vastauksia: 0%

Olet ensimmäinen, joka vastaa tähän kysymykseen!

näytä/piilota esikatselu

Tarkkaile kysymystä

Sähköpostitse:

Kirjautumisen jälkeen voit tilata tähän kysymykseen jätetyt uudet vastaukset ja kommentit omaan sähköpostiisi.

RSS-lukijan kautta:

Pelkät vastaukset

Vastaukset ja kommentit

Markdown-perusteet

 • *kursiivi* tai _kursiivi_
 • **lihavointi** tai __lihavointi__
 • linkki:[teksti](http://url.com/ "otsikko")
 • kuva?![alt teksti](/path/img.jpg "otsikko")
 • numeroitu luettelo: 1. Foo 2. Bar
 • Lisätäksesi rivinvaihdon kirjoita kaksi välilyöntiä rivin loppuun.
 • Tavallisemmat HTML-tagit toimivat myös.

Kysymyksen avainsanat:

×10
×2
×1

kysytty: 25.02.2017 klo 22:46

katsottu: 312 kertaa

päivitetty: 25.02.2017 klo 22:46