Revision history  [back]

cp -pr ei toimi Karviaisella

jpa@karviainen:~$ mkdir testihakemisto
jpa@karviainen:~$ cp -pr testihakemisto testihakemisto2
cp: preserving permissions for `testihakemisto2': Operation not supported

Miksi näin?