2

Verkkosivujen siirtäminen Kapsille

Tässä ohje, miten kannattaa toimia jossain toisella palveluntarjoajalla olevien nettisivujen siirtämiseksi Kapsin palvelimille. Ohjeessa kerrotaan, miten sivut siirretään mahdollisimman lyhyellä katkosella. Aluksi sivujen sisältö kopioidaan Kapsille ja sen jälkeen tehdään tarvittavat muutokset nimipalvelimiin.

Koko ohjeen ajan "domain.tld" tulee korvata oman domainisi nimellä.

Tiketti ylläpidolle

Ensimmäiseksi kannattaa lähetyä ylläpitoa ja pyytää siirrettävälle domainille kotisivukansiota sekä mahdollisia nimipalveluita ja muita palveluta, kuten tietokantaa. Viestiin kannattaa laittaa ainakin seuraavat tiedot:

  • Siirrettävä domain
  • Nimipalveluiden tarve
  • Laitetaanko oletusosoitteeksi domain www-alkuosalla vai ilman
  • Tarve sähköposteille, mitä sähköpostiosotteita tulisi domainilla olla ja mihin ne ohjataan

Kun ylläpito on vastannut tikettiin, voidaan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Nimipalveluihin ei vielä tässä vaiheessa tarvitse koskea.

Ylläpito luo kansion ~/sites/domain.tld/www jossa domain.tld korvataan pyytämälläsi domainilla. Kyseisestä kansiosta pitäisi löytyä tiedosto php5.fcgi.

Tiedostojen siirtäminen

Nyt voit siirtää sivuston sisällön nykyiseltä palveluntarjoajalta Kapsille. Se onnistuu graafisesti käyttäen esimerkiksi FileZilla- tai WinSCP-ohjelmia. Muista, että tiedostot tulee siirtää ~/sites/domain.tld/www/ kansioon. Ohje FileZillalle

Tietokantojen siirtäminen

Tietokannan hakeminen

Kun sivuston sisältö on siirretty, tulee vielä mahdolliset tietokannat siirtää. Sivuston tietokannan saa vedostettua helpoiten palveluntarjoajan PHPMyAdminilla.

PHPMyAdminissa valitaan ensiksi tietokanta vasemmasta laidasta, (ei information_schema). Seuraavaksi valitaan yläreunasta "export" tai "vie" ja avautuvan sivun alareunasta valinta kohtaan compression/pakkaus: "gzipped" ja lopuksi valitaan "Go" tai "Siirry". Sivuston pitäisi tarjota .sql.gz-tiedostoa, joka tulee ladata.

Tietokannan tuominen

Kapsille tietokannan saa tuotua Kapsin PHPMyAdminilla. Kirjautumisen jälkeen tulee valita vasemmasta laidasta tietokanta (joka on yleensä saman niminen, kuin käyttäjätunnus). Tämän jälkeen yläreunasta "import" tai "tuo". File to import kohtaan anna aikaisemmin lataamasi tiedosto. Klikkaa sivun alareunasta "Go" tai "Siirry".

Iso tietokanta (yli 32MB)

Mikäli sivuston tietokanta on kooltaan yli 32MB. Tulee palauttaminen tehdä komentoriviltä, koska PHPMyAdmin ei hyväksy sitä suurempaa tiedostoa.

Kopioi SQL-tiedosto Lakalle kotihakemistoon. Sitten tietokannan voi palaluttaa mysql-komennolla seuraavasti. Korvaa "tietokanta.sql" Lakalle kopioimasi tiedoston nimellä. Mikäli tietokantadump on pakattu (.sql päätteen lisäksi on .gz pääte) täytyy tiedosto ensin purkaa. Tämä onnistuu seuraavasti:

gunzip tietokanta.sql.gz tietokanta.sql

Sitten itse palautus palvelimelle mysql komennolla:

mysql $USER < tietokanta.sql

Jos tahdot palauttaa tietokannan johonkin muuhun tietokantaan, kuin oman tunnuksesi nimiseen, käytä edellisen sijaan seuraavaa komentoa:

mysql -u toisentietokannankäyttäjä toinentietokanta < tietokanta.sql

Yleiset ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa error.log.

less ~/sites/domain.tld/logs/error.log

500 Internal server error

Tämän tutkiminen kannattaa alottaa lukemalla ~/sites/domain.tld/logs/error.log-tiedoston lopusta viimeisimmät virheilmoitukset.

less ~/sites/domain.tld/logs/error.log

Premature end of script headers:

Virherivit:

Premature end of script headers: php5.fcgi Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server

Todennäköisesti suexec estää php-tiedoston suorittamisen. Tarkasta, ettei muut, kuin sinä voi kirjottaa kansioihin mihinkään kansioon ~/sites/domain.tld/ alla. Eli kansioiden oikeuksien tulisi olla 755 (drwxr-xr-x). Myöskään php tiedostoihin ei pidä olla muilla, kuin käyttäjällä kirjoitusoikeutta.

Nopea konsti oikeuksien korjaamiseen on

find ~/sites/domain.tld/ -type d -exec chmod 755 {} \; find ~/sites/domain.tld/ -type f -name '*.php' -exec chmod go-w {} \;

Virheellinen rivi .htaccess-tiedostossa

Virherivi:

~/sites/domain.tld/www/jokukansio/.htaccess: Invalid command ..

Kyseisessä .htaccess-tiedostossa on rivi, jota palvelin ei ymmärrä. Kannattaa tarkistaa kyseisen rivin kirjotusasu. Mikäli komento on toiminut jossain toisella palvelimella, on mahdollista, ettei se ole silti tuettu Kapsilla.

Redirect loop

Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error.

.htaccess tiedostossa olevat RewriteRule aiheuttaa ns. rewrite loopin, ... (more)

Annttu's avatar
1.1k
Annttu
asked 2012-11-07 17:45:22 +0300, updated 2014-03-09 18:01:41 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

"Nopea konsti oikeuksien korjaamiseen" -komentorivin jälkimmäisessä komennossa *.php pitäisi nähdäkseni ympäröidä lainausmerkeillä (-name '*.php'), sillä muuten ainakin Bash nappaa jokerimerkin ja tulkkaa ilmaisun liudaksi tiedostoja ennen komennon suorittamista, mikä aiheuttaa "paths must precede expression" -virheen.

Jani Uusitalo's avatar Jani Uusitalo (2014-03-09 13:10:20 +0300) edit

Oho, tämä kommenttisysteemi nielee näköjään asteriskeja. Edellä siis .php:iden pitäisi olla [asteriski].php. Enkä jostain syystä pysty edes muokkaamaan kommenttiani, muokkauslinkki avaa vain kommentin yksinään.

Jani Uusitalo's avatar Jani Uusitalo (2014-03-09 13:13:42 +0300) edit

Korjattu oikeaan muotoon. Alkuperäisessä tekstissä oli kyllä asteriksin edessä \\-merkki mutta se näemmä lopullisessa tuotoksessa katoaa.

Annttu's avatar Annttu (2014-03-09 18:04:00 +0300) edit
add a comment see more comments

1 Answer

0

Jos sivustoa tahtoo testata ennen nimipalveluiden siirtämistä Kapsille, onnistuu tämä lisäämällä Windows koneissa C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts tai Linux / OS X / Unix koneissa /etc/hosts tiedostoon rivi

217.30.184.170 omadomain.tld

jossa omadomain.tld on korvattu oman domainin nimellä.

Rivi kannttaa myös muistaa käytön jälkeen poistaa.

Annttu's avatar
1.1k
Annttu
answered 2013-01-25 13:23:00 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer