4

Duplicity backup

Hei,

Tuosta Duplicity backupista oli aikaisemmin foorumilla kirjoittelua ja malli scriptejä jopa cryptauksien kanssa miten saada omalta linux koneelta backupattua tietoja kapsille cryptattuna.

Nyt näitä vanhoja foorumi keskusteluja en mistään löydä, olisiko joku voinut osoittaa mistä ne löytyy tai toimittaa tähän yksinkertainen walkthrough miten homma menisi.

vplehto's avatar
231
vplehto
asked 2013-09-10 13:23:09 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

2

Esimerkiksi näin voit varmuuskopioida /home -hakemiston. Crontabiin sopivalla välillä:

duplicity full --ssh-options="-oProtocol=2 -oIdentityFile=/home/tunnus/.ssh/id_dsa" --timeout 50000 /home scp://tunnus@kapsi.fi//home/users/tunnus/siilo/backup && duplicity --force remove-all-but-n-full 1 scp://tunnus@kapsi.fi//home/users/tunnus/siilo/backup

Voit myös käyttää salasanaa seuraavalla syntaksilla: ssh://user[:password]@other.host[:port]/[/]some_dir

Voit rajoittaa kaistankäyttöä trickle-sovelluksella. Manuaalista:

  • --encrypt-key key-id: When backing up, encrypt to the given public key, instead of using symmetric (traditional) encryption. Can be specified multiple times. The key-id can be given in any of the formats supported by GnuPG; see gpg(1), section "HOW TO SPECIFY A USER ID" for details.
  • --encrypt-secret-keyring: This option can only be used with --encrypt-key, and changes the path to the secret keyring for the encrypt key to filename This keyring is not used when creating a backup. If not specified, the default secret keyring is used which is usually located at .gnupg/secring.gpg
  • --encrypt-sign-key key-id: Convenience parameter. Same as --encrypt-key key-id --sign-key
  • --gpg-options: Allows you to pass options to gpg encryption. The options list should be of the form "opt1=parm1 opt2=parm2" where the string is quoted and the only spaces allowed are between options. key-id.
henrisalo's avatar
156
henrisalo
answered 2013-09-21 02:31:23 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer