2

Miten asennetaan Tiny Tiny RSS?

Miten asennetaan Tiny Tiny RSS ohjelmisto Kapsin palvelimelle?

http://tt-rss.org/redmine/projects/tt-rss/wiki

Markos's avatar
431
Markos
asked 2013-04-05 10:33:48 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

3

Tarvitset ylläpidolta MySQL-tietokannan, ellet ole pyytänyt tätä palvelua jo aiemmin.

Muilta osin asennuksen pitäisi sujua suoraan Tiny Tiny RSS:n omien ohjeiden mukaan. Kapsin ohjeissa on sama asia suomeksi.

Ainoa erityistä huomiota vaativa seikka on, että public_html-hakemistoon asennettaessa täytyy asettaa käyttöoikeudet Kapsin ohjeen mukaisesti.

jpa's avatar
1.4k
jpa
answered 2013-04-05 13:37:27 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer