1

Symboliset linkit Siilosta webiin

Minulla on ollut jo muutaman vuoden ajan Siilossa oleva hakemisto näkyvissä www-sivulla symbolisen linkin kautta. Nyt kuitenkin huomasin, että Apache on alkanut antaa 403-virhettä kun yritän avata tätä hakemistoa selaimella.

Kaikki tiedosto-oikeudet (r ja x -bitit) pitäisi olla kunnossa. Samoilla oikeuksilla varustetun hakemiston linkkaaminen kotihakemistosta onnistuu ongelmitta, joten ongelma näyttää olevan rajoittunut Siiloon. Ongelma näyttäisi esiintyvän sekä hakemistoilla että yksittäisillä tiedostoilla.

Vaatiiko Siilosta webiin linkkaaminen jotain erityistoimenpiteitä?

terol's avatar
272
terol
asked 2016-01-26 19:39:11 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

1

Koko polku siilosta linkattuun hakemistoon pitää olla vähintään x-bitillä varustettu (r on optio, joka sallii hakmiston tiedostolistauksen). Lisäksi ohjaus pitää olla tehty oikeasta hakemistosta, joka on nyt muuttunut uuden storagen käyttöönoton jälkeen.

Mene symlinkkaamaasi hakemistoon ja aja

$ pwd -P

siirry sitten komennon näyttämään hakemistoon ja pompi sieltä siilon oikeaan juureen. Sano siellä sitten

$ chmod 755 .

Koko prosessi vielä tässä alla:

arimartti@lakka:~/siilo$ mkdir testi
arimartti@lakka:~/siilo$ cd testi
arimartti@lakka:~/siilo/testi$ pwd -P
/siilot/3/arimartti/testi
arimartti@lakka:~/siilo/testi$ cd /siilot/3/arimartti/
arimartti@lakka:/siilot/3/arimartti$ ls -ld .
drwxr-xr-x 13 arimartti users 14 Feb 20 17:05 .
arimartti@lakka:/siilot/3/arimartti$ ls -ld testi
drwxr-xr-x 2 arimartti users 3 Feb 20 17:06 testi
arimartti@lakka:~/sites/arimartti.kapsi.fi/www$ ln -s /siilot/3/arimartti/testi .
arimartti@lakka:~/sites/arimartti.kapsi.fi/www$ ls -l testi
lrwxrwxrwx 1 arimartti users 25 Feb 20 17:10 testi -> /siilot/3/arimartti/testi

Tekemäni linkki löytyy nyt osoitteesta http://arimartti.kapsi.fi/testi/

arimartti's avatar
439
arimartti
answered 2016-02-20 19:21:54 +0300, updated 2016-02-20 19:36:22 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer