Päivityksessä rikkoutuneen virtualenvin korjaus

Debian Wheezy-päivityksessä hajonneen python virtualenvin korjaaminen vaatii vähimmillään python-binäärin kopioimisen ja pahimmassa tapauksessa koko virtualenvin uudelleentekemisen.

Koska virtualenvissä oleva python-binääri ei päivityksen jälkeen toimi, kannattaa aloittaa kopioimalla toimiva binääri /usr/bin/-hakemistosta (huomaa kopioida oikea versio).

rm <virtualenvin nimi>/bin/python*
cp /usr/bin/python<versio tähän> <virtualenvin nimi>/bin/python
cp  /usr/bin/python<versio tähän> <virtualenvin nimi>/bin/python<versio tähän>

Tämän jälkeen voit kokeilla mikäli sovellus toimisi tällä operaatiolla.

Mikäli ongelmia ilmenee, voit tehdä virtualenvin uudelleen. Ota aluksi talteen virtualenviin asennettujen pakettien versiot komennolla

pip freeze > requirements.txt

Tämän jälkeen poista virtualenv-kansio, disabloidaan vanha virtualenv ja asennetaan uusi

rm -rf <virtualenvin nimi>
unset VIRTUAL_ENV
set PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
virtualenv --python=python<versio tähän> <virtualenvin nimi>

aktivoi virtualenv

. <virtualenvin nimi>/bin/activate

ja asenna paketit

pip install -r requirements.txt

Nyt virtualenv on korjattu.

Hox! Muuta konennoista <versio tähän> pythonin versioksi ja <virtualenvin nimi> virtualenv-kansion nimeksi.

Annttu's avatar
1.1k
Annttu
asked 2014-02-20 16:11:32 +0300, updated 2014-02-20 16:13:43 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments