3

Git-repositorion pystyttäminen

Verkkosivuilla mainitaan, että käyttöön on mahdollista saada SVN-repositorio, jonka käyttäjätunnuksia ja oikeuksia pystyy hallinnoimaan itse. Onko mahdollista saada käyttöön vastaava git-repositorio? Omilla tunnuksilla käytettävän repositorion luominen onnistui kyllä SVN-ohjeita mukaillen, mutta usean tekijän projektiin se ei erillisten tunnusten takia sovi.

luma's avatar
197
luma
asked 2013-01-09 23:06:55 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

2

Ylläpito ei taida moisia valmiiksi tehdä, mutta itse pystyttämisestä on ohje. HTTP:n yli tarjottavaan git-repoon voi itse luoda uusia tunnuksia.

jpa's avatar
1.4k
jpa
answered 2013-01-10 20:03:50 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer