2

VirtualEnv ja Python 3

Mitenkä luodaan uusi virtuaalinen ympäristö lakalla virtualenv systeemiä käyttäen, jos haluaa käyttää Python 3:sta?

harriv's avatar
197
harriv
asked 2013-01-02 23:06:41 +0300
tsk's avatar
1.3k
tsk
updated 2013-01-12 17:28:33 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

5

Onnistuu komennoilla:

wget http://pypi.python.org/packages/source/v/virtualenv/virtualenv-1.8.4.tar.gz#md5=1c7e56a7f895b2e71558f96e365ee7a7

tar xzf virtualenv-1.8.4.tar.gz 

python3 virtualenv-1.8.4/virtualenv.py env

. env/bin/activate
tsk's avatar
1.3k
tsk
answered 2013-01-02 23:30:20 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

Kiitoksia, toimii. Antaisin yläpeukkua jos omat pisteet riittäisivät :)

harriv's avatar harriv (2013-01-02 23:46:09 +0300) edit
add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer