Python ja vhost?

En löydä ohjeistusta miten voi laittaa pyhon web serverin pyörimään kapsiin niin että vhost ohjaukset löytävät perille. Osaisikohan joku antaa vinkkejä miten tämä onnistuisi?

prelude's avatar
31
prelude
asked 2021-01-04 23:08:20 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments