Symboliset linkit sites-kansiosta kotisivumigraation jälkeen

Mulla on ollut jo hyvän tovin symbolinen linkki sites-kansiosta kotihakemiston alle mutta verkkosivu-uudistuksen jälkeen on Apache alkanut antaa 403:sta.

Tein vastaavan simppelimmän testicasen:

Kotihakemiston alla test-hakemisto jossa tiedosto test.txt:

tvainiok@lakka:~/test$ pwd -P
/home/users/tvainiok/test
tvainiok@lakka:~/test$ ls -la
total 6
drwxr-xr-x  2 tvainiok users  3 Feb 25 22:38 .
drwx--x--x 38 tvainiok users 76 Feb 25 22:36 ..
-rw-r--r--  1 tvainiok users  5 Feb 25 22:38 test.txt

Sites-hakemistossa symbolinen linkki:

tvainiok@lakka:~/sites/tvainiok.kapsi.fi/www$ ls -la
total 110
drwxr-xr-x 4 tvainiok users   8 Feb 25 22:38 .
drwx-----x 4 tvainiok users   8 Feb 17 23:42 ..
... 
lrwxrwxrwx 1 tvainiok users  25 Feb 25 22:38 test -> /home/users/tvainiok/test
...

Ja kokeilu curl:illa:

tvainiok@lakka:~/test$ curl -I "http://tvainiok.kapsi.fi/test/test.txt"
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sat, 25 Feb 2017 20:40:26 GMT
Server: Apache/2.4
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Set-Cookie: SERVERID=web2; path=/

Googletuksen ja toisen kysymyksen https://ukk.kapsi.fi/questions/530/symb… perusteella kyse joko siitä, että jollain hakemistolla juuresta symlinkattuun hakemistoon ei ole x:ä tai sitten Apache on konffattu siten, että noita ei sallita.

Toisen kysymyksen https://ukk.kapsi.fi/questions/530/symb… esimerkkiosoite http://arimartti.kapsi.fi/testi/ antaa myöskin 403:a.

touko's avatar
111
touko
asked 2017-02-26 00:46:44 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments