0

Redmine asennus

Haluaisin asentaa itselleni projektinhallintasofta Redminen. ( http://www.redmine.org/ ) Kyseessä on siis Ruby on Rails-applikaatio. En tunne ROR:a, enkä jaksaisi selvitellä tuntikausia asiaa joka on varmasti monelle tuttu, joten seikkaperäinen ohje asennukseen olisi tervetullut. Asennuskohde voisi olla esim. omanimi.kapsi.fi/redmine/ eikä suoraan juureen. Tämä otettakoon huomioon esim. .htaccess-tiedostoa muokatessa.

mstr12345's avatar
31
mstr12345
asked 2014-02-11 22:50:39 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

0

Lataa Redminen uusin versio. Kirjoitushetkellä 2.4.3

wget -O redmine.tar.gz http://www.redmine.org/releases/redmine-2.4.3.tar.gz

Pura paketti

tar xf redmine.tar.gz

Siirry redmine kansioon

cd redmine-2.4.3

Aseta tietokanta-asetukset kuntoon

nano config/database.yml

Mikäli käytössäsi on MySQL

production:
 adapter: mysql2
 database: <tietokantasi nimi>
 host: db1.kapsi.fi
 username: <tietokantasi käyttäjätunnus>
 password: "<tietokantasi salasana>"
 encoding: utf8

Mikäli käytössäsi on PostgreSQL

production:
 adapter: postgresql
 database: <tietokantasi nimi>
 host: <postgres_host>
 username: <tietokantasi käyttäjätunnus>
 password: <tietokantasi salasana>
 encoding: utf8
 schema_search_path: <database_schema> (default - public)

Tallenna Ctrl + X ja y

Seuraavaksi pitää asentaa Bundleri

gem install bundler --install-dir ~/.gems

Lisätään tarpeelliset ympäristömuuttujat

echo "export PATH=\$PATH:~/.gems/bin" >> ~/.bashrc
echo "export GEM_HOME=~/.gems" >> ~/.bashrc

Aja myös komennot

export PATH=\$PATH:~/gems/bin
export GEM_HOME=~/gems

Tämän jälkeen asennetaan riippuvuudet

bundle install --without development test rmagick

Generoidaan salainen avain

rake generate_secret_token

Tietokantojen luominen

RAILS_ENV=production rake db:migrate
RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data

Luodaan tarvittavat kansiot

mkdir -p tmp tmp/pdf public/plugin_assets
chmod -R 755 files log tmp public/plugin_assets

Käynistetään serveri

ruby script/rails server webrick -e production -p<avoin portti>

Huom. esim. -p62045 ei -p 62045

Nyt voit kirjautua osoitteessa

http://lakka.kapsi.fi:<portti>

tunnuksella admin/admin

Henkru's avatar
71
Henkru
answered 2014-02-22 03:35:19 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer