1

Apachen rewrite sovelluspalvelimelle, PUT- ja DELETE-pyynnöt eivät toimi

Ajan Lakalla omaa sovelluspalvelinta, johon ohjaan pyynnöt mod_rewritellä. GET- ja POST-pyynnöt ohjautuvat sovelluspalvelimelle, mutta PUT- ja DELETE-pyyntöihin vastauksena tulee Apachelta 403. Onko niiden ohjaaminen estetty vai onkohan konffeissa jokin virhe?

.htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^p\.mtgsuomi\.fi
RewriteRule ^(.*)$ http://lakka.n.kapsi.fi:38273/$1 [P]

POST-pyyntö:

curl -D - -X POST -d foo=bar p.mtgsuomi.fi/foobar
HTTP/1.1 200 OK
Server: http-kit

PUT-pyyntö:

$ curl -D - -X PUT -d foo=bar p.mtgsuomi.fi/foobar
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: Apache/2.2
luma's avatar
197
luma
asked 2014-08-20 01:05:40 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

2

PUT-, DELETE- ja yms. harvinaisemmat pyynnöt pitää erikseen sallia .htaccessissa, esimerkiksi näin:

<Limit GET POST PUT DELETE OPTIONS PROPFIND PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK>
        Order allow,deny
        Allow from all
</Limit>
jpa's avatar
1.4k
jpa
answered 2014-08-20 21:34:05 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer