1

Python 3.4 kapsin koneilla?

Kapsin koneilla (mm. lakka) taitaa uusin Python-versio olla 3.2.

Miten saa käyttöön 3.4-version? Ilmeisesti se pitää itse kääntää. Onko jollakulla antaa valmista reseptiä, miten se onnistuu?

tsk's avatar
1.3k
tsk
asked 2014-12-15 21:18:41 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

2 Answers

3

Eipä se kovin ihmeellinen homma ollutkaan, joten itselleni vastaten:

wget https://www.python.org/ftp/python/3.4.2/Python-3.4.2.tgz
tar xzf Python-3.4.2.tgz 
cd Python-3.4.2
mkdir -p $HOME/usr/local
./configure --prefix=$HOME/usr/local --exec-prefix=$HOME/usr/local
nice make
nice make install

Sitten tulkki käynnistyy komennolla

~/usr/local/bin/python3
tsk's avatar
1.3k
tsk
answered 2014-12-16 01:01:07 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

1

3.6 versio tarvitsi näköjään vielä --enable-optimizations vivun jotta kääntyi Lakalla.

harriv's avatar harriv (2018-03-10 18:22:03 +0300) edit
add a comment see more comments
0

Nykyään 3.4 näyttää löytyvän jo valmiina:

$ python3 --version
Python 3.4.2

$ which python3.4
/usr/bin/python3.4
kosmik's avatar
101
kosmik
answered 2019-02-09 19:35:14 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer