0

Pine muuttunut Alpineksi

Sähköpostienlukuohjelma Pine on vaihtanut nimekseen alpine. Ohjelman voi käyttistää lakalla ja hillalla komennolla alpine. Vanha komento pine ei toimi enää.

Annttu's avatar
1.1k
Annttu
asked 2012-04-30 04:43:01 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

Miten tämä on kysymys? Mitä tähän voi vastata?

joneskoo's avatar joneskoo (2012-05-07 11:29:10 +0300) edit
add a comment see more comments

1 Answer

0

Ihan hyvin näyttäisi komento pine toimivan lakalla ja hillalla, alla esimerkki siitä, miksi toimii:

arimartti@lakka:~$ whereis pine
pine: /usr/bin/pine
arimartti@lakka:~$ ls -l /usr/bin/pine
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 25 03:00 /usr/bin/pine -> /etc/alternatives/pine
arimartti@lakka:~$ ls -l /etc/alternatives/pine
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Nov 25 03:00 /etc/alternatives/pine -> /usr/bin/alpine
arimartti@hilla:~$ whereis pine
pine: /usr/local/bin/pine
arimartti@hilla:~$ ls -l /usr/local/bin/pine 
lrwxrwxrwx 1 root staff 15 Mar 29  2011 /usr/local/bin/pine -> /usr/bin/alpine
arimartti's avatar
439
arimartti
answered 2012-05-02 00:40:19 +0300, updated 2012-05-02 00:45:54 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer