PHP ja composer -pakettienhallinta

Käytän omissa PHP-projekteissa hyväksi Composeria, jonka avulla on helppo asentaa omia paikallisia paketteja.

Lakalla kuitenkin tulee seuraavanlainen virheilmoitus:

[~]% curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
#!/usr/bin/env php
Some settings on your machine make Composer unable to work properly.
Make sure that you fix the issues listed below and run this script again:

The suhosin.executor.include.whitelist setting is incorrect.
Add the following to the end of your `php.ini` or suhosin.ini (Example path [for Debian]: /etc/php5/cli/conf.d/suhosin.ini):
    suhosin.executor.include.whitelist = phar

The php.ini used by your command-line PHP is: /etc/php5/cli/php.ini
If you can not modify the ini file, you can also run `php -d option=value` to modify ini values on the fly. You can use -d multiple times.

Ongelman voi ohittaa sekä asennuksen että käytön aikana antamalla php-komennolle -d vivun. Kysymys kuuluukin, voiko Lakalla asettaa jonnekin tuon komentorivi-PHP:n käyttämän asetustiedoston tai suhosin.ini tiedoston ja muokata sinne halutut asetukset?

Oletan, että tukisivuilla oleva ohje toimii ainoastaan CGI-PHP:n kanssa, koska en saanut sen kautta asetuksia muutettua.

nikoheikkila's avatar
391
nikoheikkila
asked 2013-08-18 21:33:47 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments