0

cp -pr ei toimi Karviaisella

jpa@karviainen:~$ mkdir testihakemisto
jpa@karviainen:~$ cp -pr testihakemisto testihakemisto2
cp: preserving permissions for `testihakemisto2': Operation not supported

Miksi näin?

jpa's avatar
1.4k
jpa
asked 2013-01-11 18:49:12 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

0

Ongelma näyttäisi liittyvän nfs-jakoon, joka tulee Siialta. Siika käyttää erinlaisia tiedosto acl:iä, mitä Linux oletuksena käyttää. Tästä seuraa se, että eri ohjelmat luulevat jokaisella tiedostolla olevan tiedostokohtaisia acl:iä, mitä niillä ei oikeasti ole. Tästä johtuen myös cp yrittää -p -lipun kanssa kopioida olemattomia oikeuksia epäonnistuen siinä.

Myöskin ls -la näyttää jokaisten tiedosto-oikeuksien lopussa +-merkin ilmaisemaan acl:ää.

Ongelma on ainoastaan komeettinen haitta, eikä vaikuta virheilmoitusta lukuunottamatta tiedostojen kopiointiin.

Annttu's avatar
1.1k
Annttu
answered 2013-01-17 13:20:33 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer