0

htaccess, vain yksi sallittu ip ja errordocument 403

Katsoin netistä ohjeita, mite sallia yhteydenotto vain yhdestä ip-osoitteesta ja miten muutan oletusvirheilmoituksen 403 virheilmoituksen kohdalla.

Asetin seuraavan .htaccess tiedoston hakemistoon:

# ALLOW USER BY IP
<Limit GET POST>
order deny,allow
deny from all
allow from 1.2.3.4
</Limit>

# PREVENT VIEWING OF .HTACCESS
<Files .htaccess>
 order allow,deny
 deny from all
</Files>

ErrorDocument 403 No entry!

Saan kuitenkin Internal Server Error virheilmoituksen. Voisiko ohjeistus sivulle lisätä ohjeet myös näihin tapauksiin?

Markos's avatar
431
Markos
asked 2013-08-14 15:29:23 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

1

Vika on ilmeisesti ErrorDocument määrittelyssä. ErrorDocument ottaa kaksi argumenttia joista toinen on HTTP virhekoodi (403) ja toinen on virheviesti. Virheviestin tulee olla ympäröity lainausmerkein. Oikea rivi olisi siten:

ErrorDocument 403 "No entry!"

Vinkki: Mikäli virhe ilmenee erillisellä vhostilla , eli .htaccess tiedosto on ~sites/domain.tld/www/ kansiossa, löytyy saman domainin virhelogit ~sites/domain.tld/log/error.log tiedostosta.

Annttu's avatar
1.1k
Annttu
answered 2013-08-16 23:57:25 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer