1

TeamSpeak 3 -serverin MySQL-yhteys

Ongelmana oli TeamSpeak 3 -serverin käyttäminen Kapsilla MySQL-kannan kanssa. TS3 vaatii vanhan MySQL-kirjaston, jota ei Kapsilla ollut asennettuna. Tähän sain ohjeet ylläpidolta.

TeamSpeak 3 -hakemistossa ajetaan seuraavat komennot:

wget ftp://mirror.switch.ch/pool/1/mirror/mysql/Downloads/MySQL-6.0/MySQL-shared-compat-6.0.9-0.sles9.x8664.rpm && mkdir -p usr/lib64 && rpm2cpio MySQL-shared-compat-6.0.9-0.sles9.x8664.rpm |cpio -i && ln -s usr/lib64/libmysqlclient.so.15 . && rm MySQL-shared-compat-6.0.9-0.sles9.x86_64.rpm

Jotta TS3 osaisi etsiä juuri asennettua libmysqlclient.so.15-tiedostoa sen juurihakemistosta, ajetaan seuraava komento:

export LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH

Asennuksen toimivuuden näkee seuraavalla komennolla:

ldd libts3db_mysql.so

Ja sen pitäisi näyttää tällainen rivi:

libmysqlclient.so.15 => ./libmysqlclient.so.15

Tämän jälkeen lisätään jo luotuun ts3server.ini-tiedostoon seuraavat rivit:

dbplugin=ts3db_mysql
dbpluginparameters=ts3db_mysql.ini
dbsqlpath=sql/
dbsqlcreatepath=mysql_create/

Vielä tarvitsee luoda äsken määritetty ts3db_mysql.ini, jossa määritellään tietokantayhteys:

[config]
host=server
port=3306
username=user
password=salasana
database=dbname

Serveri käynnistyy komennolla screen ./ts3server_minimal_runscript.sh inifile=ts3server.ini

clashi's avatar
111
clashi
asked 2012-05-11 11:30:28 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

1

Vielä lisäyksenä: Jos serveri käynnistyy mutta se käyttää oletusporttia ts3server.ini-tiedostossa määritetyn portin sijaan, kannattaa käydä tarkistamassa tietokannasta servers-taulusta server_port -kenttä. Kun MySQL mahdollistaa paremmin ilmaisen lisenssin tarjoamat 10 virtuaaliserveriä ja 512 käyttäjää, se määrittelee tauluun jokaisen virtuaaliserverin käyttämät portit ja taulun luomisen yhteydessä luotu virtuaaliserveri saa ilmeisesti aina oletusportin 9987.

clashi's avatar
111
clashi
answered 2012-05-11 18:03:39 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer