Sinatra app Lakalla

Hei

Olen yrittänyt saada Sinatra appia pyörimään lakalla, mutta toistaiseksi tuloksetta. Osaisiko joku auttaa? Tämän kysymyksen vastaus ei toiminut.

Appini api.rb sijaitsee hakemistossa /home/users/satou/sites/domain.fi/www/api ja näyttää seuraavalta:

require 'sinatra/base'

class Api < Sinatra::Base
    get '/' do
        'Hello world'
    end
end

Samassa hakemistossa oleva config.ru näyttää tältä:

require './api'
map('/api') {
    run Api
}

Sivuston juuressa oleva .htaccess sisältää seuraavaa:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/api
RewriteBase /api
RewriteRule ^(.*)$ http://lakka.n.kapsi.fi:PORTTI/$1 [P]

Appin ajan komennolla cd /home/users/satou/sites/domain.fi/www/api && rackup -Dp PORTTI -E production

Selain palauttaa osoitteesta domain.fi/api 503 Service Temporarily Unavailable

Apachen error logissa näkyy jokaisella sivulauksella rivi

[Sun Mar 27 15:51:48 2016] [error] (111)Connection refused: proxy: HTTP: attempt to connect to 10.0.0.8:PORTTI (*) failed

curl 10.0.0.8:PORTTI palauttaa curl: (7) couldn't connect to host. Kyseessä lienee siis jokin ongelma porttien kanssa? Olen koittanut useita eri portteja väliltä 30000-40000 kuten tässä ohjeessa sanotaan.

satou's avatar
31
satou
asked 2016-03-27 19:01:56 +0300, updated 2016-03-28 16:03:32 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments