2

Matplotlib asennus Python 3:een

Mitähän keinoja löytyisi Matplotlibin asentamiseksi Python 3:een lakalla? Yritin asentaa virtualenvin kautta, mutta se hyytyy virheilmoitukseen. Numpyn asennus meni ainakin läpi..

Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib64/python3.1/threading.py", line 516, in _bootstrap_inner
  self.run()
 File "/usr/lib64/python3.1/threading.py", line 469, in run
  self._target(*self._args, **self._kwargs)
 File "/usr/lib64/python3.1/multiprocessing/pool.py", line 231, in _handle_tasks
  put(task)
 File "/usr/lib64/python3.1/pickle.py", line 1349, in dumps
  Pickler(f, protocol, fix_imports=fix_imports).dump(obj)
_pickle.PicklingError: Can't pickle <class 'function'>: attribute lookup builtins.function failed
harriv's avatar
197
harriv
asked 2013-01-06 00:28:24 +0300, updated 2013-01-06 00:30:24 +0300
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

1 Answer

2

Esimerkiksi kun VirtualEnv on asennettu ja käytössä ohjeen mukaisesti, homma toimii näin:

Asennetaan Matplotlibin vaatima Numpy:

git clone git://github.com/numpy/numpy.git numpy
cd numpy
python setup.py build
python setup.py install
cd ..

Asennetaan Matplotlib:

wget https://github.com/downloads/matplotlib/matplotlib/matplotlib-1.2.0.tar.gz
tar zxvf matplotlib-1.2.0.tar.gz
cd matplotlib-1.2.0
python setup.py build
python setup.py install
cd ..
str4nd's avatar
291
str4nd
answered 2013-01-06 02:19:25 +0300
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

Easy_install ei näköjään ole toimiva, ainakaan tässä tapauksessa..

harriv's avatar harriv (2013-01-06 02:50:18 +0300) edit
add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer