Markdown-syntaksi

Alla on kuvattu Markdown-muotoilukielen tärkeimmät komennot. Syntaksissa on kuitenkin myös muita yksityiskohtia, joista saat tarkan kuvauksen John Gruberin ohjesivulta.

Otsikot

Ylimmän tason otsikko luodaan alleviivaamalla teksti yhtäsuuruusmerkeillä. Toiseksi ylimmällä tasolla käytetään tavuviivoja alleviivaukseen.
Tämä on ylin otsikkotaso
=============

Tämä on ylin otsikkotaso

Tämä on toiseksi ylin otsikkotaso
-------------

Tämä on toiseksi ylin otsikkotaso

Vaihtoehtoinen tapa on kirjoittaa otsikon eteen risuaitoja (#) otsikkotason mukainen määrä. Esimerkiksi "## Otsikko" toiseksi ylintä otsikkotasoa varten.
# Tämä on ylin otsikkotaso

Tämä on ylin otsikkotaso

## Tämä on toiseksi ylin otsikkotaso

Tämä on toiseksi ylin otsikkotaso

### Tämä on kolmas otsikkotaso

Tämä on kolmas otsikkotaso

Kummassakin tapauksessa muotoilun tuottama HTML-koodi on identtinen.

Tekstikappaleet

Tekstikappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.
Tämä on ensimmäinen kappale.

Tämä on toinen kappale.

Linkit

Linkki koostuu kahdesta osasta: tekstistä ja osoitteesta. Linkin teksti kirjoitetaan ensiksi ja ympäröidään hakasuluin. Sen perään kirjoitetaan linkin osoite kaarisulkuihin.
[linkin teksti](http://example.com/) linkin teksti

Muotoilu

Tekstiä voi lihavoida ympäröimällä sen kahdella asteriskilla (*) tai kahdella alaviivalla (_) kullakin puolella:
**Tämä on lihavoitu** Tämä on lihavoitu
__Tämä on myös lihavoitu__ Tämä on myös lihavoitu
Kursivointi tehdään kirjoittamalla tekstin kullekin puolelle yksi asteriski tai yksi alaviiva:
*Tämä on kursivoitu* Tämä on kursivoitu
_Tämä on myös kursivoitu_ Tämä on myös kursivoitu
Teksti, joka on sekä lihavoitu että kursivoitu ilmaistaan kolmella asteriskilla tai alaviivalla:
***Tämä on lihavoitu ja kursivoitu*** Tämä on lihavoitu ja kursivoitu
___Tämä on myös lihavoitu ja kursivoitu___ Tämä on myös lihavoitu ja kursivoitu

Sisennys

Tekstiä voi sisentää kirjoittamalla rivin alkuun kulmasulun (>).
> Tämä on sisennetty.
> Tämä kuuluu samaan sisennykseen.

Tämä on sisennetty.
Tämä kuuluu samaan sisennykseen.

Toinen tapa on kirjoittaa yksi kulmasulku sisennysalueen alkuun ja lopettaa sisennys rivinvaihdolla.
> Tämä on sisennetty.
Sisennys jatkuu tässä, vaikka kulmasulku puuttuu.

Tyhjä rivi lopettaa sisennyksen.

Tämä on sisennetty.
Sisennys jatkuu tässä, vaikka kulmasulku puuttuu.

Tyhjä rivi lopettaa sisennyksen.

Listat

Numeroitu lista luodaan kirjoittamalla jokaisen kohdan eteen numero, piste ja välilyönti. Lista numeroidaan automaattisesti, joten käyttämälläsi numerolla ei todellisuudessa ole merkitystä.
1. Kohta 1
2. Kohta 2
3. Kohta 3
  1. Kohta 1
  2. Kohta 2
  3. Kohta 3
Numeroimaton lista luodaan kirjoittamalla jokaisen kohdan eteen asteriski (*).
* Listan kohta
* Toinen kohta
* Kolmas kohta
  • Listan kohta
  • Toinen kohta
  • Kolmas kohta

Paljon lisää

Markdown-syntaksi on huomattavasti laajempi kuin tässä on esitetty. Tämä ohje sisältää tärkeimmät perusasiat. Oppiaksesi lisää, jatka Markdown-kielen omalle sivustolle.