Revision history  [back]

Siilo-asioissa pitänee ottaa yhteyttä ylläpitoon, koska sivuston pitää sijaita websiilo-palvelimella. Näin ainakin ohjeistetaan kohdassa "Siilo-levytilaa voi käyttää erillisellä WWW-palvelimella" sivulla Verkkosivu-uudistus 2017.