Revision history  [back]

Mielestäni en ole muokannut acme_tiny:ä mitenkään mutta silti vaati käskyn git stash ennen git pull käskyä. Ja ohjelman suoritusoikeus menee myös pois päältä gitt pull:ssa.

Mielestäni en ole muokannut acme_tiny:ä mitenkään mutta silti vaati käskyn git stash ennen enne git pull käskyä. Ja ohjelman suoritusoikeus menee myös pois päältä gitt pull:ssa.