Revision history  [back]

Annttu, pass-by-reference ei ole poistunut PHP:stä kokonaan, vaan ainoastaan ns. call-time pass by reference jossa funktion kutsumisen yhteydessä yritetään antaa parameteri pass-by-referenssinä näin: funktio(&$muuttuja); Tämä ei siis toimi PHP 5.4:n kanssa.

On edelleen täysin mahdollista sanoa funktion määrittelyvaiheessa, että jokin funktion parametreistä pitää käsitellä aina pass-by-referenssinä.

http://stackoverflow.com/questions/8971261/php-5-4-call-time-pass-by-reference-easy-fix-available