Revision history  [back]

Vika on ilmeisesti ErrorDocument määrittelyssä. ErrorDocument ottaa kaksi argumenttia joista toinen on HTTP virhekoodi (403) ja toinen on virheviesti. Virheviestin tulee olla ympäröity lainausmerkein. Oikea rivi olisi siten:

ErrorDocument 403 "No entry!"

Vinkki: Mikäli virhe ilmenee erillisellä vhostilla , eli .htaccess tiedosto on ~sites/domain.tld/www/ kansiossa, löytyy saman domainin virhelogit ~sites/domain.tld/log/error.log tiedostosta.